سامانه نوبت دهی اينترنتی مرکز طبی کودکان تهران
     

صفحه اصلي

گـرفتـن نوبـت

پيگيري نوبت

کنسل نوبت گرفته شده

ليست تخصصها و پزشکها


 


ليست تخصصها و پزشکها

Skip Navigation Links.
Collapse بيمارستان مرکزطبي کودکانبيمارستان مرکزطبي کودکان
Collapse درمانگاه تخصصیدرمانگاه تخصصی
دکتر مهسا اسدآبادی
دکتر اله وردی
دکتر شیرزادی
دکتر ملک زاده
دکتر یارعلی
دکتر عصاری
دکتر صدر
دکتر عبدالصالحی
دکتر پرستو شریفی
Collapse درمانگاه فوق تخصصیدرمانگاه فوق تخصصی
درمانگاه اکوی جنین
تست پوستی
تست تنفسی
درمانگاه مشاوره ژنتیک
درمانگاه شنوایی سنجی تخصص
درمانگاه پیوند مغز و استخوان
درمانگاه روانپزشکی
درمانگاه آسم و آلرژی و ایمونولوژی
Collapse درمانگاه ارتوپدیدرمانگاه ارتوپدی
دکتر منصوره شریعت -- کد سه رقمی تلفنی (200)
دکتر اصغر آقامحمدی -- کد سه رقمی تلفنی (201)
دکتر مسعود موحدی -- کد سه رقمی تلفنی (202)
دکتر محمد قرگزلو -- کد سه رقمی تلفنی (203)
دکتر مصطفی معین -- کد سه رقمی تلفنی (204)
دکتر نیما پروانه -- کد سه رقمی تلفنی (205)
دکترآرش کلانتری -- کد سه رقمی تلفنی (286)
Collapse درمانگاه اعصابدرمانگاه اعصاب
دکتر مهتاب مهرافشان -- کد سه رقمی تلفنی (206)
دکتر سید رامین حاج زرگر باشی -- کد سه رقمی تلفنی (209)
دکتر بهنام پنجوی -- کد سه رقمی تلفنی (210)
درمانگاه اورولوژی
درمانگاه پوست
درمانگاه تغذیه
درمانگاه تب دوره ای
درمانگاه جراحی اعصاب
درمانگاه جراحی اطفال
درمانگاه جراحی قلب
درمانگاه جراحی فک و صورت
درمانگاه جراحی ستون فقرات
درمانگاه خون
درمانگاه ریه
درمانگاه روماتولوژی
درمانگاه طب فیزیکی
درمانگاه عفونی
درمانگاه غدد
درمانگاه قلب
درمانگاه کلیه
درمانگاه گوارش
درمانگاه گوش و حلق و بینی
درمانگاه مشاوره ایمونوژنتیک
درمانگاه نوزادان
درمانگاه PKU
درمانگاه CF
Collapse اطاق عملاطاق عمل
دکتر اشجعی
دکتر حاج زرگر
دکتر مهرافشان
دکتر نحوی
دکتر قوامی
دکتر پنجوی1398/02/30      کد کاربر:    شرکت داده آوران ارائه کننده انواع سيستمهاي نوبت دهي   www.dadehavaran.com ورود